Det handlar om grupp som går under namnet ”Plattform för framtiden”, som vill försäkra sig om att de miljarder euro som förskingrats genom åren återgår till kommunkassan. I förbundet ingår boendeföreningar, företagsorganisationer och andra intressegrupper.

Plattformen har anlitat advokaten Luis Bertelli, känd för att ha försökt bekämpa korruptionen i Marbella under många år.