Att ligga inlagd på sjukhus blir snabbt enformigt och ett besök piggar alltid upp. Jag är dock inte övertygad om att en sjuk spanjor tycker likadant – det kan nämligen bli mycket tröttsamt för honom eller henne.

Om en spansk äkta man ligger inne för vård innebär det med automatik att hans hustru ”sitter inne” med oavlönad samhällstjänst samtidigt. Hon pysslar om maken, matar honom och tillbringar natten sittande och sovande i en fåtölj. Möjligen åker hon hem några timmar per dag för dusch och klädbyte. Att dela sal med en spanjor innebär alltså att man bor ihop med ett spanskt äkta par.

Under helgerna övergår det relativa lugn som rått under veckan till en högljudd och intensiv samvaro när barnfamiljer, par, barnbarn, grannar och andra mer eller mindre befryndade gäster anländer till sjuksalen. Hälsningen på den sjuke är snabbt avklarad: Kindpuss, ryggdunk och en kram och sedan är det dags för den verkliga anledningen till besöket; Umgänge med det övriga sällskapet.

Detta glada och animerade släktmöte sker i mindre undergrupper av högröstade män (söner och svärsöner) och döttrar och svärdöttrar som i något diskretare samtalston utbyter meningar om hem och barn. Mobilsamtal kommer och avges – det är viktiga män i karriären som träffas – och de ekonomiska musklerna spänns allt hårdare. Det är ju inte så ofta som man har chansen att framstå som släktens framgångsrikaste medlem!

Plötsligt kommer någon på att Alonso skall köra en motortävling och TV:n sätts på med högsta volym. Huruvida sjuklingen är trakterad av biltävlingar saknar i detta sammanhang betydelse. Släkten är ju det!

Det är en stor pina att dela sjukrum med en spanjor, särskilt som man själv endast har några lågmälda besökare under 30 minuter, medan de spanska invasionerna under helgerna brukar ta hela dagarna i anspråk. Vad huvudpersonen, det vill säga den sjuke spanjoren anser om dessa massmöten verkar ingen bry sig om. Hans eller hennes röst hörs inte bland glammet och stojet och dessutom befinner sig besökarna till stor del utanför salen. Innanför får de inte plats.

Man måste vara stark för att orka vara sjuk i Spanien!