På Avenida de Mijas, utanför Mercadona, har trottoarerna under de senaste två åren grävts upp och lagts igen fyra gånger. Häromdagen var det dags igen att med pneumatiskt borr och minigrävmaskin förstöra en bit av gångbanan. Jag undrar vad som är på gång nu.

Det hela började för några år sedan med utbyte av de gamla orangefärgade trottoarplattorna till de moderna röd/grå varianterna. Efter ett par veckor var det klart. Därefter blev ett lägenhetshus på andra sidan gatan färdigställt, varvid omläggning och komplettering av den sidans plattor utfördes. Ungefär samtidigt revs trottoaren på ”Mercadonasidan” upp och ledningar och rör grävdes ned. Förmodligen elledningar och avloppsrör. Därefter applicerades nya plattor (röd/grå) och leverantören gnuggade händerna.

För ett år sedan kom energiverket på att det kanske vore bra att förse ”avenidan” med gasledningar och några månaders kaos och arbete skapades. Denna gång var det gatukanten som grävdes upp, men den yttersta trottoarraden skadades och fick ersättas med röd/grå plattor. I det nya lägenhetshuset mittemot har endast två lokaler sålts och i båda har banker öppnat. Kan leverantören vara inblandad?

I år har en ny rondell byggts och i samband med denna har angränsade trottoarer justerats och framtvingat uppgrävning och kassering av nyligen lagda plattor. En ny entré för Mercadonas lastbilar byggdes i höstas och därmed revs cirka åtta meter trottoar upp. Och dags för ny nedläggning av röd/grå plattor, men i annat format. Och för plattleverantören att besöka bankerna?

Om nu planering inte är stadshusets starka sida, så är plantering det, dock utan att de tänker på konsekvenserna. För några år sedan gjordes vår strandpromenad om och samtidigt planerades träd, fikusar och palmer, på båda sidor av ”paseon”. Det borde inte vara så svårt att räkna ut att ett litet träd med tiden blir ett stort träd och att små rötter växer och blir stora rötter med sprängkraft. Jag vet inte hur många stenkanter som splittrats och höjts, jag orkar inte räkna, men det blir värre för varje vecka. Den senaste tiden har till och med hela träd tagits bort i Torreblanca-ändan och ommurning av trädkorgarna pågår. Undrar bara vad som nu kommer att planteras och hur många år det dröjer innan det arbetet får göras om.

”Juntos Fuengirola avanza” – Tillsammans går Fuengirola framåt, lyder kommunens slagord. Åtminstone går det uppåt, på grund av trädrötterna!