Men egentligen är det inte så svårt. För det här med dom är något vi ständigt lever med. Varenda dag blir vi bedömda och dömda. Håller mina prestationer måttet? Gör jag tillräckligt bra ifrån mig på jobbet, i skolan, på boulebanan..? Gör jag tillräckligt för dem jag älskar, för mina vänner? Bidrar jag till allas gemensamma bästa?

Ibland kan alla dessa domar kännas tunga. Men vi lever inte bara med att bli bedömda. Vi bedömer och dömer gärna varandra. När vi inte tycker det är så trevligt att själva bli dömda är det bara att tänka på alla de domar vi själva fäller.
När vi tycker att domen över oss är hård bör vi också fundera på vem det är som dömer och varför han/hon dömer. Är det någon som egentligen har rätt att döma mig? Är det någon som har varit i mina kläder och vet min situation? Är det så bör jag nog fundera på och ta till mig det jag kan lära mig av honom/henne. Är det inte så kanske jag bör fundera på varför han/hon gör så och inte i min tur döma för hårt.

Det är vårt eget liv som dömer oss. Livet vi får är ett ansvar, alla våra relationer är ett ansvar. Och det ansvaret behöver redovisas. Det sker dagligen i våra nära relationer, på arbetsplatser med mera. Men det sker också gentemot Gud som gett oss livet. Den Gud som dagligen kommer till oss vill hjälpa oss att leva vårt ansvar, att utvecklas och kunna glädjas ännu mer åt livets gåva.

Därför kan vi likna det som i traditionellt språkbruk kallats den yttersta domen vid ett utvecklingssamtal. Gud vill befria oss från onödiga domar över både oss själva och andra. Vill hjälpa oss att se det goda i varandra, att leva gott.
Att det är Gud som har yttersta domsrätten över oss är glädjande och betryggande.

Adventstidens budskap till oss är att Gud är den som hela tiden kommer till oss, lever med oss, vet hur vi har det. Gud är den som verkligen kan bedöma oss och hjälpa oss att leva livet helt och fullt. Därför kan vi styrkta lämna domsöndagen bakom oss och gå in i adventstiden medvetna om att Gud är med oss varje dag för att hjälpa oss att uppleva livets fullhet.

Gud välsigne dig!