Paret köpte 1999 en nybyggd lägenhet i fritidshamnen Puerto Marina. Det visade sig snart att ingen kunde bo i lägenheten, på grund av den höga musiken från tre barer på gatuplanet. Holländarna försökte hyra ut lägenheten, men avtalet revs upp av tio olika hyresgäster.

Skadeståndet omfattar dels drygt 6 000 euro för isolering av lägenheten samt ersättning för förlorade hyresintäkter. Kommunerna är ansvariga för att de lagstadgade bullernivåerna ej överskrids.