Beslutet att avskeda den hittillsvarande ledaren för MPB José Luís Moléon fråntar ej koalitionen dess majoritet i fullmäktige. Detta då Moleóns partikollegor väljer att stödja koalitionen och borgmästaren Javier Carneros (PSOE) beslut att göra sig av med borgarrådet, som bland annat ansvarade för fritidshamnen. Enligt kommunstyrelsen har Moléon hela tiden dragit i motsatt riktning mot de övriga tolv kommunborgarråden.