Regeringen har antagit ett dekret som syftar till att skydda de hundratusentals britter som bor i Spanien hela eller stora delar av året. Det inkluderar även förmåner för innevånarna i Gibraltar, i händelse av en så kallad hård Brexit. Ett grundvillkor är dock att Storbritannien beviljar spanska medborgare samma rättigheter.

Storbritannien ska preliminärt lämna EU 30 mars, men landet har ej antagit överenskommelsen om villkoren och det spekuleras nu om ett eventuellt uppskov och till och med en ny folkomröstning i frågan.