Det som kan förefalla som en anekdot är i grunden ett viktigt prejudikatfall i tingsrätten i Zaragoza. Den finner att ett företag kan fällas för bedrägeri, oavsett summan.

Det handlar om hyrbilsföretaget GoldCar, som drog en merkostnad av en kund som inte lämnat tillbaka bilen vid flygplatsen i Almería med full tank. I enlighet med kontraktet drogs en straffavgift för detta på 50 euro, men det företaget fälls för är att de inte nöjda med straffavgiften skrev upp en högre bensinkostnad än den reella.
GoldCar drog nio euro för bensinen, när kvittot visar att kostnaden endast var på 3,79. Det är denna mellanskillnad som företaget dömts att betala tillbaka, samt en bot på det fyrdubbla beloppet, det vill säga 20,84 euro.

Mot kundens åberopande har domstolen dock avslagit en allmän granskning av GoldCars fakturering av kunder som ej fyllt tanken. Dessutom menar försvarsadvokaten att det är högst tveksamt med en klausul om full tank vid inlämningen, när det ej finns någon bensinstation nära Almerías flygplats.