Siffrorna för 2019 ligger runt 30 000 anlända nordafrikaner, jämfört med de 64 300 som registrerades året före. Den främsta orsaken till minskningen uppges vara mer resolut agerande från de marockanska myndigheternas sida.

Den skärpta kontrollen vid Gibraltar Sund bidrog däremot till en ökning av flyktingströmmen till Kanarieöarna, som är en längre och betydligt farligare överfart. Siffrorna är än så länge långt ifrån rekordnoteringarna från 2006, men flyktingströmmen till Kanarieöarna befaras öka ytterligare under 2020.