Beslutet om andra graden för de nio fängslade separatistledarna var ej enhälligt och kan överklagas. Andra graden innebär att de kan beviljas permissioner från och med att de tjänat en fjärdedel av sina straff. Det innebär konkret för de två föreningsledarna Jordi Sánchez och Jordi Cuixart att de kan komma ut från fängelset redan 14 januari. Detta då de dömts till nio års fängelse vardera och suttit häktade sedan september 2017, en tid som räknas av från straffet. Jordi Sánchez advokat uppges redan ha ansökt om permission från första dagen.

Mer komplicerad är situationen för ERC-ledaren och tidigare regionalpresidenten Oriol Junqueras, som tjänar ett straff på 13 års fängelse. Trots att EU-domstolen funnit att han i somras borde ha tilldelats diplomatisk immunitet som nyvald EU-ledamot har Högsta domstolen avslagit att bevilja honom frihet för att ta sin post i besittning. Motiveringen är att Junqueras straff vunnit laga kraft.

En stor paradox är att utfallet i EU-domstolen som var ett svar på en överklagan från Junqueras, lett till att de flyende Carles Puigdemont och Toni Comín däremot beviljats ackreditering som EU-ledamöter.