Ett slott på 3 500 kvadratmeter i Toledo, ett bostadshus i San Juan de los Abadeses, Girona, eller en gammal kasernbyggnad i Sigüenza, Guadalajara. De ingår i de fastigheter som Guardia Civil har lagt ut till salu på sin egen mäklarsida. Bolaget bildades av före detta regeringschefen José María Aznar för att sälja nedlagda polisstationer och investera pengarna i nya säten för de nationella säkerhetsstyrkorna. Det skriver tidningen El Español.

I några av fallen är marken avsedd för offentligt bruk vilket försvårar försäljningen, medan andra är tillåtna att nyttjas som bostäder, för kommersiellt bruk, som hotell eller till och med för event. Den allra mest spektakulära av fastigheterna är El Castillo de la Vela, även kallad Castillo de Maqueda från år 918, som kan bli din för 5,9 miljoner euro. Här bodde drottning Isabella I under en tid och byggnaden klassades 1931 som ett historiskt och konstnärligt monument av nationellt intresse.

Köparintresset får dock sägas vara något svalt. Fästningen lades ut till salu redan i oktober 2014, då för 9,6 miljoner euro. Priset har alltså reducerats till nära hälften på sex år. Utförsäljningen av polisfastigheterna är enligt El Español ett tecken på att många byar och kommuner förlorar invånare, vilket får till följd att polisen minskar sin närvaro i dessa orter.