Aguado betonade liksom vid sitt tidigare nödrop, i slutet av förra veckan, att regionalstyret saknar nödvändiga resurser för att motverka smittspridningen i den spanska huvudstaden. Han ber därför om hjälp av bland annat militären, för att upprätta fältsjukhus.

Vidare efterlyser Aguado sammanlagt 222 rikspoliser, för att hjälpa den lokala ordningspolisen att kontrollera så att den begränsade rörligheten i 37 olika områden åtlyds. Slutligen uppger vice regionalpresidenten att 300 läkare som icke är EU-medborgare och som verkat i Madrid under den första delen av pandemin, i dagsläget ej tillåts arbeta på grund av statliga restriktioner, något som han ber omedelbart hävs.

Regionalpresidenten i Madrid Isabel Díaz Ayuso har upprepade gånger hävdat att det råder stor läkarbrist i Spanien. Ingen förnekar den uppgiften, men flera fackföreningar betonar att många läkare föredrar att arbeta i andra regioner, då de får betydligt bättre betalt än inom offentligvården i Madrid.