Hälsovårdsmyndighetens siffror över antalet smitthärdar på äldreboenden visar en nedgång sedan mitten av januari, som inte syns inom andra grupper där antalet härdar tvärtom ökat. Veckan som började 18 januari registrerades 145 virusutbrott på vårdhem, med drygt 1.900 drabbade personer. Två veckor senare var antalet 89 med 1.257 smittfall. Det skriver tidningen El Diario.

Experter menar att det otvivelaktigt beror på vaccineringen, även om ytterligare faktorer också kan spela in, såsom den generellt sjunkande smittfrekvensen, strikta restriktioner samt att många av de äldre redan har haft Covid-19. Det är inte bevisat att vaccinen skyddar helt mot infektioner och därmed stoppar smittspridningen. Däremot tyder det mesta på att de som smittas får en betydligt lägre virusbelastning och går igenom sjukdomen med lindriga symptom, eller inga alls.