2020-02-13 18:48:56
I Spanien finns inget fribelopp, och man måste deklarera varje kvartal. Sist, för 2018 betalade jag 19% skatt på uthyrningarna efter kostnaderna. Man deklarerar på en blankett som heter Modelo 210. Lycka till.
NM
2020-02-22 17:02:39
Hej,

Du ska deklarera varje kvartal som du hyrt ut. Skatten brukar ligga runt 10-15 % efter avdrag för kostnader och schablonavdrag. Schablonavdragen baseras på husets värde i viss mån.

Här kan du läsa lite mer om Modelo 210 som du måste deklarera även om du inte hyr ut.

https://spanienskatt.se

Skicka gärna ett mail om du undrar över något mer, info@spanienskatt.se

VH