De natursköna områdena och den stillhet som går att finna på många håll på ön utnyttjas enligt tidningen Última Hora för att locka följare till diverse sekter. Dessa har som främsta mål att hjärntvätta sina medlemmar och i många fall lägga beslag på alla deras tillgångar.

Experter som konsulteras av Última Hora säger att det är svårt att fastställa exakt hur många personer som i dagsläget anslutit sig till sekter på ön, men att det rör sig om minst 150. I flera fall har anhöriga hört av sig till myndigheterna för att be om hjälp.

Även om sekterna skiljer sig i olika bemärkelser har de flera gemensamma nämnare. De lockar medlemmar med löften om personlig utveckling och för att rädda jordklotet, många gånger under ledning av en självutnämnd shaman. Flera sekter brukar hallucinogena droger och utövar sexorgier.

Miguel Perlado, samordnare för en förening som bekämpar psykisk misshandel, uppger att många sekter är välorganiserade och värvar följare genom att hålla imponerande jippon med bland annat Power Point-presentationer på hotellanläggningar. De inriktar sig speciellt på kapitalstarka personer som genomgår någon livskris och som söker en ny mening med sin tillvaro.