Generalprisindex föll preliminärt i augusti med 0,1 procent till en inflation på 0,3 procent på årsbasis. Om siffran bekräftas i mitten av september är det fråga om den lägsta nivån sedan september 2016.

Den främsta orsaken till den låga inflationen är de sjunkande bränslepriserna, som vid månadsskiftet augusti-september var 30 procent lägre än samma period förra året.