Ekonomin steg under årets tredje kvartal med 0,4 procent, det vill säga samma nivå som föregående kvartal. Därmed bromsas en sviktande tendens.

De var främst hushållens konsumtion som höll ekonomin igång, medan exportsektorn mattades av ytterligare mellan juli och september.