Utökningen av antalet platser i regionalparlamentet i Madrid gör att det kommer att vara jämt antal från och med nästa mandatperiod och därmed tekniskt möjligt att vänster- och högerblocket får lika många mandat, 68 vardera. Just det scenariot framställs av CIS baserat på den senaste enkäten, även om flera experter påvisat ett räknefel i enkäten. De menar att baserat på de förväntade rösterna skulle vänsterblocket i verkligheten erhålla 70 mandat, mot 66 för högerblocket.

Alla enkäter pekar på att sittande regionalpresidenten Isabel Díaz Ayuso (PP) kommer att vinna stort. Däremot väntas Ciudadanos hamna under femprocentsspärren och därmed skulle Partido Popular endast ha kvar Vox som möjlig koalitionspartner. CIS-enkäten pekar dock på ett kraftigt ras även för Vox, som med endast 5,4 procent av de tillskrivna rösterna också balanserar på gränsen för vad som krävs för att erhålla representation.

Enkäten är baserad på 4.124 intervjuer mellan 19 och 28 mars. Den anger att Partido Popular skulle erhålla 39,2 procent av rösterna och 59 mandat. På andra plats hamnar PSOE med 25,3 procent och 38 mandat, följda av Más Madrid med 14,8 procent och 20 mandat. Podemos skulle få 8,7 procent av rösterna och tio mandat och därmed gå om Vox, som enligt enkäten får 5,4 procent och nio mandat.