Ändringen har trätt i kraft per 30 april och innebär att det fysiska formatet av familjeboken inte längre kommer att utfärdas. De familjeböcker som redan existerar fortsätter dock att vara giltiga. Det skriver tidningen El Confidencial.

Registret kommer att vara centralt och medborgarna har åtkomst till sina uppgifter via elektronisk identifiering. Det digitala registret uppges underlätta och vara mer praktiskt, dels eftersom ett fysiskt dokument kan tappas bort, dels för att boken måste visas upp vid skilsmässa vilket lett till att den ena parten tidigare har kunnat vägra att visa upp dokumentet.