De katalanska nationalisterna ökar pressen på spanska staten, genom en ansökan som från början är dömd att misslyckas. Visserligen kan riksparlamentet, enligt grundlagen, bevilja Katalonien dispens för att hålla en icke bindande omröstning, men både Partido Popular och PSOE har kategoriskt tillbakavisat denna möjlighet.

Ansökan från det katalanska regionalparlamentet kommer eventuellt inte tas upp ens för behandling förrän i september. Regionalparlamentet räknar inte heller med att få ett positivt svar, utan anses ha presenterat ansökan för att lämna Spanien i dålig dager och försöka vinna större internationellt stöd för sina självständighetskrav.

Det mest uppmärksammade med omröstningen 16 januari var att tre av det katalanska socialistpartiet PSC:s ledamöter gick emot sin grupp och röstade för förslaget. Partistyrelsen har uteslutit dem och kräver att de lämnar sina poster.