Drygt 5 000 personer uppges sitta med studieskulder som de inte har möjlighet att betala tillbaka. Det kan röra sig om up till 15 000 euro per fall. Studielån är ytterst ovanliga i Spanien, då de infördes av socialistregeringen först 2007 och slopades av PP-regeringen 2012. Under de åren delades lånen ut till drygt 15 200 studenter, men de utlovade förmånliga villkoren försvann, utan att informationen om detta många gånger framgick tillräckligt tydligt.

På toppen av den ekonomiska expansionen antog Zapateroregeringen 2007 en typ av studielån med noll procents ränta, två till fem års karenstid innan återbetalningen behövde påbörjas samt krav på amortering endast från att låntagarna erhöll en inkomst på minst 22 000 euro om året. Om de inte erhöll detta inom 15 år efter att lånet tagits avskrevs skulden automatiskt.

Många nappade på den förmånliga erbjudandet, men med krisen som slog till 2008 skärptes villkoren. En ränta på upp till 5,4 procent infördes och avskrivningen slopades. Detta framgick dock ej tydligt och många som tog lån under de sista åren var ej medvetna om de ändrade villkoren.

På grund av den prekära situationen på arbetsmarknaden är många av de skuldsatta antingen arbetslösa eller har en inkomst som inte räcker för att kvitta sina skulder.
Hittills har problemet bollats mellan de olika instanserna utan att någon velat ta ansvar för problemet. Socialistpartiet PSOE har dock presenterat en motion där de efterlyser att de ursprungliga villkoren ska gälla för lånen samt att ingen bank ska tillåtas konfiskera någon på grund av deras studieskulder.