Generalsekreteraren på turistdepartementet Isabel Oliver annonserar att regeringen är för en justering av bostadsägarnormerna. Enligt dessa krävs i dagsläget 100 procents enighet för att besluta om totalförbud av korttidsuthyrning. Det innebär i praktiken att om en ägare önskar hyra ut till turister räcker det med dennes röst för att förhindra att resten av bostadsägarna i området opponerar sig.

Efter ett möte med kommunernas samfällighet FEMP uppger turistdepartementet att det råder konsensus om att justera lagen så att det endast krävs tre femtedelars majoritet för att anta ett förbud. Dessutom vill departementet tydligare reglera villkoren för korttidsuthyrningar i arrenderingslagen.