Möjligheten att kunna besiktiga svenskt fordon i Spanien är något av det Spaniensvenskar efterlyst mest och längst. Många som endast vistas i Spanien kortare perioder har en svenskregistrerad bil stående i landet. Hittills har fordonet inte kunnat besiktigas, vilket lett till att det belagts med körförbud. Under ett par år organiserade Svensk bilprovning periodiska kontroller i Spanien, men det har inte upprepats sedan 2006.

Den 7 februari fick däremot Johan Israelsson ett glädjande besked. Transportstyrelsen har nämligen godtagit den spanska besiktning som hans far gjorde av sin svenska bil 15 januari på Tenerife och körtillståndet har därmed förlängts till och med 31 mars 2020. Israelsson har delat nyheten i Facebookgruppen Svenskar i Spanien och blivit näst intill helgonförklarad av många gruppmedlemmar. Många vill veta hur han lyckats.

Johan Israelsson bor normalt i Stockholm, men har också boende på Costa Blanca. Hans far tillbringar å sin sida vintern på Kanarieöarna och där har han sin gamla Volvo S70 stående.
– Jag har ganska stor erfarenhet av att att brottas med myndigheterna, speciellt när det gäller importfrågor av fordon I slutet av 80-talet fick jag självaste miljöministern Birgitta Dahl att underteckna en särskild dispens åt mig.

I det här fallet handlade det som sagt om pappans gamla Volvo, som varit belagd med körförbud i närmare 15 års tid. Att den nu kunnat besiktigas beror på en EU-föreskrift nummer 2014/45, som trädde i kraft 20 maj 2017. Den stipulerar att besiktningarna i de olika medlemsländerna ska följa samma kriterier. Tidigare skedde besiktningar i Spanien och Sverige på skilda sätt och därför godkände inte Sveriges Transportstyrelse spansk besiktning.
– Det är i grunden väldigt enkelt att åberopa undantag. Man ska i sin ansökan hänvisa till EU-lagen 2014/45. Jag skickade dessutom allt dokumentation per e-post, utan att behöva posta original.

Sydkusten har också varit i kontakt med Transportstyrelsen, som uppger att det ej skett någon lagändring och att det handlar om just undantagsfall.
– Fordonslagen (2002:574) och Fordonsförordningen (2009:211) reglerar båda kontrollbesiktning. Varken lagen eller förordningen har ändrats för villkoren om kontrollbesiktning, så ett svenskt fordon ska alltså kontrollbesiktas enligt samma villkor som nu länge varit gällande, skriver Lars Billstedt, på Transportstyrelsen.

Precis som Johan Israelsson kan ägare dock söka dispens för enskilda fordon för att få en utländsk kontrollbesiktning godkänd så som en svensk. Då gäller att man i annat EU-land gör en trafiksäkerhetsprövning vid ett bilbesiktningsföretag. Kontrollen ska göras enligt EU-direktiv 2014/45 och vara felfri utan anmärkning. Kopia på protokollet från den godkända kontrollen, där 2014/45 ska framgå, skickas som dispensansökan till Transportstyrelsen med blanketten ”Ansökan om undantag - fordon" som finns på Transportstyrelsens hemsida.
– Som praxis beviljas en sådan dispens högst en gång, betonar Billstedt.

Det senare är något som också ifrågasätts av Israelsson.
– Jag vet att det redan finns enskilda avtal mellan besiktningsstationer på Costa Blanca och exempelvis holländska myndigheter. Det ska inte vara så svårt att få till liknande med Transportstyrelsen så att svenska fordon ska kunna besiktigas regelbundet i Spanien.

Johan Israelsson tänker driva frågan och hoppas att många, helst mer än tusen, hänger på. Det handlar om att insistera genom att genomför frivillig besiktning i Spanien och stå på sig med ansökan om undantag till Transportstyrelsen.
– Det är luddigt vad de menar med att den spanska besiktningen måste vara prickfri. Det borde inte omfatta småfel av typen ett, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att bilen inte har så mycket som ett ljusfel när man tar den till spanska besiktningen.

En annan fråga som Israelsson ännu är omedveten om är vilken avgift Transportstyrelsen tar för att handlägga undantaget. Han gissar att det kommer att dras från hans far, som är ägare till bilen.

I maj är det dags för Johan Israelsson att besiktiga sin egen bil i Spanien, som står i Santa Pola. Nu vet han dock hur han ska gå tillväga.
– Ibland hör man att ett fordon måste registreras om till spanska skyltar om det står mer än sex månader om året i Spanien. Det finns dock inget i EU-normerna om detta och det säger sig självt att om ägaren inte är skriven i Spanien och brukar den endast under kortare perioder kan det förbli med sina svenska skyltar.

Blanketten som ska brukas gentemot Transportstyrelen hittas på följande sida: https://www.transportstyrelsen.se

Här har du en förteckning över alla besiktningscentraler i Spanien med kontaktuppgifter: https://www.aeca-itv.com

Läs mer om spansk bil i Spanien i tidigare artikel i Sydkusten:
http://www.sydkusten.es