Kommunledningen hade överklagat ett tidigare förbud av regeringen och åläggs nu att betala 4 000 euro i rättegångskostnader. Domen stänger även dörren för en planerad omröstning i San Sebastián.

Motiveringen är att tjurfäktning är kulturskyddat i Spanien. Högsta domstolen finner visserligen att lokala administrationer ej är skyldiga att arrangera fäktningar, men de får inte motsätta sig dem.

Kommunledningen i Ciempozuelos delar ej domen och menar att folkomröstningen ej skulle behandla ett eventuellt förbud, utan huruvida anslagen för de årliga festligheterna skulle brukas till tjurfester eller till andra ändamål.