Det handlar om ett av regeringens sociala dekret som antogs i mars, men som annonserades redan när Pedro Sánchez kom till makten i juni förra året. Syftet med registreringsplikten är i första att kontrollera så att arbetarna inte tvingas till oavlönade övertidstimmar, som uppges vara ett gissel i Spanien. Omkring hälften av de 5,7 miljoner övertidstimmar som utförs varje vecka kompenseras ej.

Arbetsmarknadsministern Magdalena Varelio kritiserar att många företagare ej tagit reformen på allvar och sålunda ej upprättat ett kontrollsystem i tid. Hon lovar dock viss flexibilitet från arbetsinspektionens sida, medan systemen blir inkörda.

Lagen kräver nu att samtliga företag för ett register över när de anställda checkar in och ut. Det kan ske antingen med elektroniska system eller manuellt. Förteckningarna behöver ej skickas in, men måste hållas arkiverade i fyra år för att kunna uppvisas i händelse av en inspektion.

Några anställda är undantagna av påbudet, som egenföretagare ”autónomos”. Kritiker menar bland annat att systemet lätt kan manipuleras och därmed inte tjänar sitt syfte.