Det var först efter hemkomsten till Island som först en kvinna och sedan hennes syster och systerdotter blev dåliga och fick diagnosen. De befann sig på Costa Blanca i maj och om det bekräftas att de smittats där är det första gången som det registreras att personer fått sjukdomen i Spanien.

Chikungunyafeber sprids av tigermyggan Aedes albopictus, som blir allt vanligare i Spanien. Virussjukdomen, som härstammar från Afrika, har en inkubationstid på tolv dagar och orsakar hög feber och smärta i lederna som brukar vara 1-2 veckor. Det är dock inte ovanligt med efterverkningar i flera månader.