Det statliga hälsovårdsdepartementet slår larm om att ungdomar, främst mellan 20 och 24 år, i allt större utsträckning drabbas av könssjukdomar. Ökningen är även märkbar hos den yngsta gruppen i studien, som är mellan 15 och 19 år.

Mest anmärkningsvärd är ökningen av gonorré, vars smittofall tiodubblats på 15 år. Orsaken till det minskade bruket av kondom uppges främst vara en ökad konsumtion av nätpornografi, som förvandlas till sexuella förebild för ungdomar och där kondom sällan brukas.