Till och med katalanerna själva förefaller ha tröttnat på den utdragna självständighetskonflikten. En studie som gjorts av de egna regionalmyndigheterna visar nämligen att medan 44 procent av de tillfrågade vill ha ett självständigt Katalonien är 48,3 procent emot en utbrytning ur Spanien.

Det är en total omkastning av resultatet så sent som i mars i år, då 48,4 procent var för självständighet. Det är också första gången på två år som motståndarna till självständighet är i majoritet i regionen.