Minst tre personer har avlidit, fem gravida kvinnor har drabbats av missfall och hundratals ytterligare har insjuknat i listerios. Många har behövt läggas in på sjukhus. Nu visar det sig att producenten Magrudis, som har sitt säte i Sevilla, helt saknar verksamhetstillstånd.

Magrudis grundades 2013 men registrerade sig först två år senare i hälsovårdsregistret som livsmedelstillverkare. Företaget har dock aldrig sett till att skaffa sig regelrätt verksamhetstillstånd.

Detta är endast den senaste av en lång rad oegentligheter som uppdagats. Ägaren till Magrudis har flera konkurser i ryggen och har bland annat använt sin minderårige son som bulvan, för att undgå embargo. Det har med tiden också upptäckts att det inte är enbart deras marinerade kött av märket ”La Mechá” som varit smittat, utan även andra produkter liksom ett neutralt märke som helt saknade ursprungsinformation.

Bakteriehärden har spårats till flera maskiner hos Magrudis, som tvingats stänga. Samtidigt växer kritiken mot de andalusiska regionalmyndigheterna, som dröjde flera dagar med att slå larm och dra tillbaka produkterna från marknaden, efter att de blivit varse om smittan.