Bland de gripna finns den som befinns vara den egentlige ägaren till Magrudis, som dock skrivit bolaget på sin son efter flera tidigare konkurser. Magrudis är företaget som distribuerat listerios-smittat kött. Mer än 200 människor har insjuknat, tre har avlidit och sju kvinnor har fått missfall.

Tillslaget genomfördes av Guardia Civil på order av tingsrätten i Sevilla, efter att det framkommit att en laboratoriestudie påvisade förekomsten av listerios i fabriken redan i februari. Varken då eller när livsmedelslarmet utlystes 15 augusti offentliggjorde dock företaget resultaten, eller stoppade distributionen av sitt märke La Mechá.

Indicierna om en rad oegentligheter ökar oppositionens krav på att det andalusiska hälsovårdsrådet Jesús Aguirre ska avgå. Han inte bara försvarade Magrudis när larmet om listerios aktiverades utan lovordade företagsledningens agerande, som han fann vara ”exemplariskt”.