Domen i Högsta domstolen väntas förkunnas i mitten av oktober och kommer ej att omfatta de strängaste straffyrkandena, som var på 25 års fängelse. Detta då domarna ej finner det styrkt att någon av de tolv åtalade skulle ha uppmuntrat till våldsamma aktioner. Domstolen finner visserligen att det förekom våldsamma handlingar både i samband med den olagliga folkomröstningen 1 oktober 2017 och när omkring 40 000 personer ett par veckor innan omringade Guardia Civil när de genomsökte det katalanska finansdepartementet. Däremot hålls ej de åtalade som ansvariga för dessa händelser.

Detta skulle innebär att det strängaste straffet maximalt skulle hamna på tolv års fängelse, för trots och förskringring. Det väntas huvudsakligen fällande domar i målet och därmed heta reaktioner i Katalonien. Med anledning av detta har hundratals kravallpoliser skickats till regionen för att upprätthålla ordningen, när domen offentliggörs.