Det norska örlogsfartyget kolliderade med ett tankfartyg och tog snabbt in stora mängder vatten. Även om den första rapporten pekade på ett allvarligt konstruktionsfel har detta nu avskrivits av den officiella rapporten. Den skyller olyckan på en rad mänskliga misstag som begicks av besättningen på de två fartygen samt hos hamntrafikmyndigheterna.

Navantia, i Cádiz, levererade på 1990-talet sammanlagt fem fregatter till det norska försvaret. Misstankarna om konstruktionsfel gjorde att varvet riskerade att krävas på mångmiljonskadestånd, vilket nu skingras av den norska rapporten.