De skärpta restriktionerna som annonserades 29 mars av regeringschefen Pedro Sánchez har väckt en mängd frågor från yrkesverksamma, som frågar sig om just deras sektor bedöms som fundamental eller inte. Det handlar dock i grunden om en åtgärd som redan fanns upptagen i det larmtillstånd som regeringen antog 14 mars. Restriktionerna liknar dessutom till stor del de som antogs i Italien för en vecka sedan.

Syftet med de skärpta restriktionerna är att minska förflyttningarna i landet till ett minimum. Myndigheterna har konstaterat att trots den hittills rådande karantänen har många människor fortsatt att pendla till sina jobb, vilket lett till folksamlingar i inte minst kollektivtrafiken på vardagar. De restriktioner som nu införs omfattar främst vardagarna de närmaste två veckorna och gäller därför till och med skärtorsdag.

Till skillnad mot vad som till en början antytts kommer denna frånvaro från arbetsplatsen ej att kompenseras av staten, utan arbetsgivaren är förpliktigad att bevilja de anställda en tillfällig tjänstledighet med full lön, eller om man vill kalla det för påtvingad semester. I gengäld ska de anställda arbeta in de timmar som de är frånvarande. Detta ska ske successivt under resten av året, enligt en plan som bör upprättas mellan arbetsgivare och anställda. Som möjlighet nämns en förlängning av arbetsdagen med en timme, tills frånvaron arbetats in.

Restriktionerna gäller yrken där man måste förflytta sig till en arbetsplats och som ej anses fundamentala under den rådande coronakrisen. I de fall jobbet kan skötas hemifrån ska man fortsätta arbeta.

Så vilka sektorer bedöms då som fundamentala? Det står som sagt specificerat det dekret som antogs 14 mars och som heter Real Decreto 463/200. Där stipuleras att som fundamentala tjänster bedöms de som bidrar till att upprätthålla de grundläggande sociala funktionerna, som hälsovård, säkerhet, social- och ekonomisk välfärd samt de som ser till att den offentliga sektorn fungerar på ett effektivt sätt.

I paragraf tio i nämnda dekret listas vidare den handel som anses fundamental. Såvida modifikationer ej sker vid ministermötet idag, handlar det om följande:

Livsmedelsbutiker, dryckesbutiker, butiker som erbjuder produkter för grundbehov, apotek, läkare, optiker och ortopediska produkter, hygienprodukter, tidnings- och pappershandel, bensinstationer, tobaksaffärer, teknik- och telekommunikationer, livsmedel för husdjur, tvättinrättningar samt handel via internet, telefon eller katalog. Vidare tillåts banker hålla öppet samt verkstäder, men de senare endast för att betjäna transportsektorn.

Till fundamentala verksamheter räknas vidare de som bidrar till att upprätthålla den tidigare handeln. Det rör sig exempelvis om jordbruk, fiske, textilindustri för arbetskläder eller apoteksprodukter, transportsektorn för nämnda produkter och tjänster samt infrastruktur för el, vatten och telekommunikationer.

I dekretet från 14 mars specificeras även vilka verksamheter som uttryckligen måste hålla stängt. Läs mer (på spanska): Real Decreto 463/200