Ingenting under karantänen har utlöst så stor ilska och frustration, som beskedet i tisdags att barn visserligen skulle få komma ut från 27 april, men enbart till mataffären, apoteket och banken. Anledningen till de starka reaktionerna var inte bara den känsliga situationen efter fem veckors utegångsförbud, utan att det inte alls stämde med vad som tidigare aviserats. Inte heller uppfattades beslutet som logiskt. Om föräldrarna var arga, så var ministrarna minst sagt förvirrade. Hur hade den första positiva nyheten efter fem veckors karantän, kunnat förvandlas till ett fiasko och en enorm kontrovers?

I tidningen El País beskrivs beslutsgången och de brister som ledde till ett av de största politiska misstagen hittills under Coronakrisen. Frågan om när barnen skulle få komma ut och under vilka villkor hade varit uppe på bordet i flera veckor. En expertkommitté ledd av Teresa Ribera, fjärde vice regeringschef, studerade en lättnad av restriktionerna. Förra helgen lämnades en detaljerad rapport in till presidentpalatsen La Moncloa och Hälsodepartementet, som föreslog följande: barn skulle tillåtas promenader med en målsman, i närheten av hemmet, med avstånd till andra, utan lov att vistas i parker eller leka med andra barn och under max en timmes tid. Det stod ingenting om att de skulle få gå till mataffären. Tvärtom nämndes öppna utrymmen.

Rapporten kommenterades under ett möte på lördagen, men det gjordes ingen detaljerad analys. Det verkade råda allmän konsensus i frågan men inga beslut var tagna. Det var inte heller planerat att Sánchez skulle gå ut med något officiellt, då det återstod en vecka tills lättnaden skulle börja gälla. Men Sánchez valde att släppa den goda nyheten redan på kvällen. Mottagandet var positivt.

Därefter beslutades att regleringen av barnens rätt att lämna hemmet skulle skrivas in i larmdekretet. Och här började det gå fel. Barnmyndigheten var inte längre involverad. Ansvariga för larmdekretet är departementen för Hälsa, Inrikes, Transport, Försvar samt regeringschefens stab. Deras idé var att barnen i första hand skulle få lov att följa med en av sina föräldrar att göra tillåtna ärenden och först längre fram gå ut på promenad. Det vill säga mer restriktivt än vad rapporten rekommenderade.

Men varför skrevs barnfrågan in i dekretet utan vänta på att Hälso- och Barndepartementet hade utvecklat den? Enligt El País källor var det på grund av de enorma sociala påtryckningar som fanns att Ministerrådet skulle ta upp frågan. Ingen såg frågan som motstridig där och då.

De som var mest insatta tyckte att det viktiga inte var dekretet i sig, utan verkställandet som skulle arbetas fram mellan andre vice regeringschefen Pablo Iglesias och hälsoministern Salvador Illa. Men så var det dags för presskonferens och regeringens språkrör, skatteministern Maria Jesús Montero, beskrev det som stod i dekretet utan några tillägg. Hon försvarade till och med mataffärerna som kontrollerade platser.

Reaktionerna lät inte vänta på sig och fiaskot var ett faktum. En del tolkade det som att Hälsodepartementet hade fått kalla fötter i sista stund och ville begränsa möjligheten för barnen att komma ut. Andra källor menar att allt berodde på en koordinationsmiss och att bestämmelserna kring promenaderna inte var fastställda, trots att de borde ha varit det för att inte orsaka förvirring. Det sociala trycket kring just denna fråga och spänningen efter fem veckors karantän, gjorde resten.

Enligt El País var ministerrådet på tisdagen fokuserat på ett allmänt dekret med ett tiotal ekonomiska åtgärder. Frågan om barnpromenaderna prioriterades inte. Det rådde ingen oenighet, det fördes ingen diskussion och de flesta tänkte att frågan skulle lösas med experternas kriterier. Underlaget inför mötet hade dessutom landat på ministrarnas bord först natten innan, något som uppges hända allt oftare. Det försvårar för ministrarna att läsa på ordentligt i förväg.

Direkt under tisdagseftermiddagen uttryckte flera ministrar att beslutet var tvunget att ändras. Iglesias försvarade Barnrapporten och promenaderna. Illa såg det också klart. Och till slut gav regeringschefen order efter fem timmars kontrovers, att även promenader skulle tillåtas, utan behov att gå till mataffären. En improviserad presskonferens hölls där Illa försökte dämpa polemiken. Han meddelade att det skulle bli promenader och erkände misstaget, men menade att det inte handlade om en rättelse utan om ett tillägg. Det återstår fortfarande att se vilka de exakta reglerna blir, men det troliga är att det blir Barnrapporten som får ligga till grund.

De mesta optimistiska tror att fiaskot kommer leda till en ändrad beslutsgång de närmaste veckorna. För detta var endast den första av en lång lista planerade lättnader och det finns de som är ännu känsligare.