Förbudet omfattar både att bränna sly och grilla, även på platser särskilt avsedda för grillning. Vidare är framfart med motorfordon i skogsområden kraftigt begränsat.

Hittills i år har redan 80 eldsvådor uppstått i Andalusien, av vilka drygt 80 procent kunde släckas innan de förvandlades till regelrätta bränder.