Tillämpningen har försenats något på grund av coronapandemin, men sedan 8 juni gäller enbart WHS-systemet (på spanska SMH) i Spanien. Det har även trätt i kraft i Sverige. Det nya systemet tar i beräkning snittet från de åtta bästa resultaten de senaste 20 spelade rundorna. Det omfattar både tävlings- och sällskapsrundor. Klubbarna har till uppgift att slå in resultaten i systemet, som ska vara uppdaterat till påföljande dag.

Andra nyheter är att det omfattar upp till handicap 54 (tidgare 36), liksom niohålsrundor. Systemet uppges vara mycket mer rättvisande och kommer leda till att de flesta spelare kommer att få ett justerat handicap.

För svenskar som spelar golf både i Spanien och Sverige betyder detta att det äntligen tillämpas samma uträkningssystem. De olika kriterierna har ofta lett till komplikationer när svenskar deltagit i tävlingar i Spanien. Som regel har spelare med svensk handicap missgynnats, då det spanska systemet endast tagit i beräkning tävlingsrundor.

Du kan läsa mer om världshandicapsystemet här:
https://golf.se