I coronakrisens kölvatten sker en revolution av de spanska arbetsplatserna, som i alla år präglats av krav på närvaro och allmän misstanke om att de anställda ej presterar om de inte befinner sig under uppsyn. Dessa fördomar har luckrats upp under månaderna i karantän och nu tar de statliga myndigheterna täten, när det gäller att möjliggöra arbete hemifrån på permanent basis.

Erbjudandet ges till statligt anställda som har barn upp till 14 år eller som vårdar äldre och handikappade. Det sker dock utan full konsensus, då ett av Spaniens ledande fackföreningar CC.OO ej velat underteckna avtalet, då den menar att den inskränker grundläggande rättigheter.

Det är inte bara de statliga myndigheterna som tar liknande initiativ. Även de katalanska regionalmyndigheterna har startat projekt för att underlätta för sina offentliganställda att sköta sitt jobb hemifrån.