Mindre än två dygn innan hela Spanien går in i den nya normaliteten fick allmänheten en viss klarhet beträffande de haltande dödstalen. Sedan siffran skrevs ned med nära 2 000 personer och en ny redovisningsmetod började tillämpas förblev totalsiffran oförändrad. Det gavs ej heller några siffror för antalet avlidna det senaste dygnet, utan endast de föregående sju dagarna. Siffror som ej lades till i totalen.

Den nya totalsiffran uppges nu vara korrekt, men är fortsatt långt från den överdödlighet på runt 43 000 personer som registrerats sedan coronapandemin startade. Detta beror enligt smittskyddsläkaren Fernando Simón på att statistiken endast omfattar de dödsfall där det styrkts att den avlidne var smittad av Covid-19. Enligt Simón kommer det dröja tills nästa år, innan de verkliga dödstalen kommer att bli kända.

Sedan uppdateringarna upphörde ska den högsta dagssiffran för antal dödsfall ha varit 23 personer, som registrerades 10 juni. Sedan dess har tendensen varit konstant fallande.

Nya uppgifter som redovisats är att antalet inlagda på sjukhus nådde sin topp andra veckan april. Då upptogs hälften av landets omkring 85 000 sjukhusbäddar av coronapatienter. I dagsläget är mindre än 2 000 personer inlagda för Covid-19. Fernando Simón uppger att belastningen på sjukhusen varit mycket ojämn, då det i vissa områden varit på gränsen till kollaps medan andra haft det relativt lugnt.

Det är framför allt intensivvårdsavdelningarna som varit nära kollaps, då de under en period fylldes till 85 procent av Covid-patienter. Kapaciteten i hela landet är 5 500 intensivbäddar, även om dessa utökats under krisen medelst fältsjukhus.

Hälsovårdsministern Salvador Illa redovisar att det utförts mer än tre miljoner PCR-tester för Covid-19. Det ska motsvara fler än det beräknade antalet smittade i landet, som enligt testerna av antikroppar ska vara omkring 2,3 miljoner innevånare.

Illa berättar vidare att det den senaste månaden registrerats 34 härdar av Covid-19, med sammanlagt 982 personer smittade. Så sent som idag har det blivit känt att tio personer från samma familj i Granada smittats, liksom en officer i en militärbas i San Fernando (Cádiz), där minst 22 soldater tvingats isolera sig. I dagsläget ska det finnas nio registrerade härdar, även om alla uppges vara under kontroll.

Beträffande beredskapen i den nya normaliteten uppger Salvador Illa att kontrollerade härdar kan bemötas med isolering lokalt, baserat på det regelverket som gäller i varje enskild region. I den händelse att en smitthärd hamnar utanför kontroll måste dock larmsituation åter utlysas, för att kunna besluta om mer omfattande begränsningar av rörligheten.

Som hälsovårdsdepartementet tidigare rapporterat ses det största hotet för nya utbrottet i dagsläget komma från utlandet. Därför har det upprättats protokoll där alla anländande till Spanien genomgår tre typer av kontroller, innan de släpps in. Dels ska resenärer fylla i och lämna ett formulär om sitt hälsotillstånd, dels tas temperaturen och dels görs en visuell kontroll, framför allt om personen har någon typ av andningssvårigheter. Vid eventuell misstanke om sjukdom kommer personen att undersökas av en läkare, som kan besluta om vård alternativt karantän.

Vidare annonserades att presskonferenserna, som den senaste tiden endast hållits på vardagar, från och med den nya normaliteten kommer att ske två gånger i veckan.