Den senaste tidens nya utbrott börjar synas i statistiken. Onsdagens rapport från hälsovårdsmyndigheten visar den högsta siffran på tre veckor med 196 registrerade nya smittfall. Och då är Castilla-La Mancha inte medräknat, på grund av tekniska problem. Vi måste gå tillbaka till 3 juni för att hitta en sämre siffra (219). De flesta fall har registrerats i Madrid och Aragonien, där fyra distrikt i Huesca tvingats tillbaka in i fas 2. Smitthärden på ett flyktingcenter i Málaga har mycket snabbt gått från nio smittade 23 juni, till över 80 två dagar senare. Ursprunget misstänks vara en av de anställda som varit på Kanarieöarna. Smitthärdarna bryter den gynnsamma situationen och ökar risken för att R-talet hamnar över 1, vilket skulle innebära en mångdubbling av antal smittade.

Asymtomatisk smitta, slarv och en falsk känsla av trygghet anses vara mixen som ligger bakom den ökade spridningen. Med sommarens ankomst och slutet på larmsituationen leder människors alltför stora längtan efter att glömma allt vad virus och karantän heter, till nya utbrott. Det råder en felaktig uppfattning hos allmänheten att vi redan övervunnit viruset, vilket leder att säkerhetsnormerna ej följs till punkt och pricka. Många använder munskydd och handskar på jobbet, men slappnar av på sin fritid. Det skriver tidningen El Mundo.

Ett annat problem är den asymtomatiska smittan. Raúl Ortiz de Lejarazu, virolog och tidigare chef för det nationella influensacentret, har flera gånger betonat faran med de personer som har lindriga eller inga symptom alls.
- Munskydd och avstånd är inte enbart för att skydda oss, utan också för att undvika att de som har viruset utan att veta om det, ej för smittan vidare, säger Lejarazu till El Mundo.
Dessa osynliga smittspridare ligger enligt hälsovårdsmyndigheten bakom uppemot 40 procent av de nya fallen.

Enligt den senaste officiella informationen från smittskyddsläkaren Fernando Simón, fanns 22 juni tolv aktiva smitthärdar i Spanien, av totalt 36 som upptäckts sedan inledningen av nedtrappningen. De regionala myndigheterna rapporterar in nya härdar till centralregeringen, men bestämmer själva om de vill offentliggöra dem eller ej. Tidningen El País har sammanställt siffror från regioner och lokala medier och konstaterat 18 pågående smitthärdar, med minst 330 smittade personer.

Pandemin uppges i dagsläget vara under kontroll i Spanien men om det förändras kommer regeringen åter aktivera larmsituationen. Hälsovårdsministern Salvador Illa menar att det inte går att garantera nollrisk och att det kommer dyka upp nya smitthärdar tills det finns ett vaccin. Han insisterar på att regeringen inte har något som helst intresse av att återgå till en larmsituation, men att det kan bli aktuellt om situationen går över styr då det visat sig vara effektivt för att vända kurvan och få kontroll över spridningen. Det skriver tidningen El Mundo.

Regeringen kommer inom de närmaste veckorna att anta en beredskapsplan för en trolig andra våg av viruset, eller vid kraftigt ökad smittspridning. Bland åtgärderna finns olika nivåer av restriktioner av rörligheten och till och med karantän. Planen inkluderar även reserver av sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och mediciner samt en förstärkning av den årliga vaccineringen mot den vanliga influensan, för att sjukvårdssystemet inte ska drabbas dubbelt.

De nya smitthärdarna följer inget tydligt mönster.
- Vad som oroar oss är att det kommer ut i samhället via fester och evenemang typiska för sommaren och att de inte upptäcks av hälsovården, säger Rafael Manuel Ortí Lucas, ordförande i den spanska organisationen för förebyggande medicin, folkhälsa och hygien till El País.

Om det sker kan ett utbrott snabbt förvandlas till en okontrollerad smittspridning, och i sin tur vara starten på en andra virusvåg. Flera epidemiologer uttrycker oro för vad de uppfattar som en avslappnande tendens hos befolkningen och för att de sålunda ej lyckats förmedla situationens allvar.

Analysen som El País har gjort visar att, till skillnad från utbrotten för en månad sedan som i huvudsak härrörde från fester eller familjesammankomster, saknas just nu ett tydligt mönster. Det finns härdar på sjukhus – i Baskien och Valladolid. På arbetsplatser – det största var bland säsongsarbetare på frukt- och grönsaksföretag i Huesca, men också på ett köttföretag i Valencia. Utbrott på arbetsplatser hänger enligt experterna ofta ihop med sysslor som kräver närhet mellan personalen, boendeförhållandena för tillfälligt anställda eller gemensamma trånga transporter till och från jobbet.

Flera utbrott har också som sagt sina ursprung i fester och familjesammankomster som i Pamplona, Granada och Orio i Gipuzkoa. I Algeciras har 17 personer smittats i ett utbrott som har två pensionat förknippade. Det finns också ett antal importerade fall, som det från en flyktingbåt som anlände till Fuerteventura med elva personer som testades positiva. I Murcia har 17 personer smittats av en person som rest in från Bolivia och i Galicien misstänks en person som rest in från Brasilien ha startat en smitthärd.

Enligt Madridregionen har 32 personer som landat på flygplatsen Barajas testats positivt för Covid-19, varav fem har tvingats läggas in på sjukhus. Det finns också ett flertal smitthärdar på äldreboenden efter att besök åter blivit tillåtna, bland annat i Lleida.

Medelåldern bland de smittade har minskat från tidigare 60 år för en månad sedan, till nuvarande 50. Det kan bero på flera olika faktorer, bland annat att det nu görs fler tester på alla med symptom. Under den värsta perioden testades bara de allvarligaste fallen, de som behövde sjukhusvård, vilka oftast var äldre personer. Även om de bekräftade smitthärdarna inte har några direkta kopplingar till ungdomar, har de ögonen på sig efter att det publicerats bilder på stora ungdomsfester där säkerhetsrestriktionerna inte följts.
- Det är möjligt att de inte blir sjuka, men de kan förvandlas till smittspridare, sade Fernando Simón nyligen under ett av sina framträdanden.

Många regioner har lanserat särskilda informationskampanjer riktade till de unga för att göra dem medvetna om att de kan bidra till smittspridningen även om de inte själva blir sjuka.