Stängningen av universitet sker efter okontrollerat festande den senaste helgen på Granadas gator, samt en snabbt stigande smittspridning. Ledningen för universitet vidhåller dock att smittan ej inträffat i själva universitetsområdet, då säkerhetsprotokollen följs till punkt och pricka.

Universitetet får stöd av smittskyddsläkaren Fernando Simón, som anser att även barerna borde tvingas hålla stängt, under de rådande omständigheterna.