En ny rapport från organisationen Justicia Alimentaria ("Livnäringsrätt") visar att spanjorer äter mer kött än vad hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar. Det får å ena sidan konsekvenser på människors hälsa, å andra sidan negativa effekter på miljön. Enligt rapporten dör varje år 34 000 personer i Spanien av sjukdomar som kan relateras till en överkonsumtion av köttprodukter. Det skriver tidningen Público.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och WHO rekommenderar en köttkonsumtion på 325 gram per person och vecka, 125 gram när det gäller så kallat rött kött. I Spanien ligger snittkonsumtionen fyra gånger högre och hela tio gånger högre när det gäller rött kött. Vad gäller processat kött äter spanjorerna åtta gånger mer än den rekommenderade mängden per vecka.

En överdriven köttkonsumtion ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 50 procent. Risken för diabetes och tjocktarmscancer ökar med drygt 20 procent. En stor köttkonsumtion innebär också att köttet tar plats från andra livsmedel i dieten, exempelvis baljväxter, frukt samt grönsaker, som bidrar med kostfiber, antioxidanter, steroler, vitaminer, mineraler och fleromättade fettsyror. Faktum är att linser består av 24 procent proteiner, jämfört med en nötfilé som endast innehåller 20 procent.

Spanien producerar fyra miljoner ton griskött per år och exporterar ungefär hälften. Det gör landet till den tredje största uppfödaren i världen efter USA och Kina. Utvecklingen har gått snabbt, från fem miljoner svin på 1960-talet till dagens 30 miljoner varje år. Produktionen av nötkött har också ökat, från fyra till 6,5 miljoner nötkreatur per år under samma period. Köttkonsumtionen har samtidigt ökat från två till 30 kilo per år och capita.

Köttindustrin sätter inte bara sina spår på människors direkta hälsa utan får även negativa konsekvenser på miljön. Den är tillsammans med jordbruket den andra största sektorn som genererar mest växthusgaser per år i Spanien, efter transporterna. Boskapsuppfödningen i Spanien leder även till avskogning i andra länder, där träden offras för odling av spannmål som blir foder till djuren. En tredjedel av allt spannmål som Spanien importerar, går till köttindustrin.