En majoritet av landets regioner är för nattligt utegångsförbud och flera efterlyste att det ska gälla i hela landet, vid det möte som regionerna höll 22 oktober med det statliga hälsovårdsdepartementet. Ett enhälligt beslut bromsades dock av Madridregionen och även Baskien, som krävt en särskild juridisk bedömning i frågan, vilket försenar beslutet.

Andalusien har dock föregått situationen genom att på torsdagen presentera en ansökan hos regionaldomstolen, om nattligt utegångsförbud i Granada med omnejd. Det ska gälla mellan 23.00 och 06.00, så snart domstolen givit klartecken.

Motiveringen till utegångsförbudet är att myndigheterna vill stoppa nattfirande, som efter att ha begränsat öppettiderna för barer och nattklubbar flyttats till hemmen. I Granada befinns festande universitetsstudenter i hög grad ha bidragit till den okontrollerade smittspridningen.

Det är dock inte den enda åtgärden som vidtas i regionen. I provinshuvudstäderna Sevilla, Córdoba och Jaén, liksom ytterligare 13 kommuner, tvingas barer och restauranger nu stänga redan klockan 22.00.

I hela regionen skärps vidare kravet på munskydd. Det måste i fortsättningen bäras även på restauranger och uteserveringar när man ej intar något. Munskydd måste vidare bäras under idrottsutövning, om denna sker bland andra människor.

Andalusiens ministerråd Elía Bendodo aviserar att det väntar svåra veckor.