Madrid går åter igen sin egen väg i kampen mot coronapandemin och inför en restriktion som har som syfte att undvika ett nytt nödläge. Efter att ha röstat nej till allmänt utegångsförbud nattetid har det regionala hälsovårdsrådet Enrique Ruiz Escudero på fredagsförmiddagen annonserat ett samlingsförbud. Det ska enligt flera källor ha beslutats av Partido Popular, utan att förankra det innan med koalitionspartner Ciudadanos. De senare ska å sin sida vara för ett nationellt nödläge.

Samlingsförbudet nattetid är inte totalt för hela Madridregionen, utan ska gälla i de 32 vårddistrikt som har störst smittfrekvens, i sammanlagt tio olika kommuner. Beskedet om nya åtgärder presenterades knappt tolv timmar innan det nuvarande nödläget upphävs.