Aragonien, Castilla y León, Castilla La-Mancha samt enklaverna Ceuta och Melilla ligger på den högsta nivån, medan La Rioja, Madrid, Andalusien, Katalonien, Murcia och Navarra ligger på den näst högsta. Det enligt en analys gjord av tidningen El Diario baserad på regeringens nya parametrar. Besluten om vilka åtgärder som vidtas ska tas av respektive regionalmyndighet, men den nya mekanismen med tydliga tröskelnivåer visar tydligt hur allvarlig situationen är i stora delar av landet.

Dokumentet har godkänts utan stöd av Madrid och Baskien och fastställer fyra risknivåer: låg, medium, hög och mycket hög. För att placera en region på en viss nivå utvärderas flera epidemiologiska samt sjukvårdskriterier enligt olika skalor. Extrem risk innebär exempelvis en incidens på mer än 250 smittfall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, eller 150 om en majoritet av de smittade är över 65 år, andel positiva PCR-tester på mer än 15 procent och en spårbarhet av fallen lägre än 30 procent. Sjukvårdskriterierna är en beläggning av Covidpatienter på 25 procent på intensiven och 15 procent på vanliga avdelningar.

För att en region ska kategoriseras som en särskild nivå är det dock inte nödvändigt att alla kriterierna uppfylls, det räcker med två av de epidemiologiska och ett av de övriga. Castilla y León, Melilla och Aragonien uppfyller i dagsläget samtliga parametrar för den högsta risknivån.

Enligt de senaste siffrorna från hälsovårdsdepartementet 22 oktober befinner sig fyra regioner i den lägsta nivån, nämligen Kanarieöarna, Galicien, Balearerna och Asturien. Ytterligare fyra befinner sig på medelnivå; Extremadura, Kantabrien, Valencia och Baskien. Smittan ökar dock tydligt i hela landet. Torsdagens siffra var den högsta hittills under pandemin med 20.986 nya smittfall på endast ett dygn.

Kopplat till varje nivå finns olika åtgärder och restriktioner med nödläge som den mest extrema åtgärden för att möjliggöra begränsad rörlighet. Dokumentet inkluderar i dagsläget inte nattligt utegångsförbud, men i både Andalusien och Valencia har regionalstyret redan aviserat att den kommer applicera det på vissa platser. Hälsovårdsdepartementet håller på att studera olika juridiska vägar för att göra det. Andra extrema åtgärder är isolering av geografiska områden eller lockdown för invånarna. Bland de lindrigare åtgärderna finns begränsningar i antalet personer vid evenemang och sammankomster.

Även om de angivna siffrorna gäller regionsvis kommer bedömningar göras av enskilda kommuner eller till och med sjukvårdsområden.