Under den första vaccinationsveckan i Spanien har framstegen i regionerna sett väldigt olika ut. Kantabrien ligger mest efter, med endast 5,2 procent av doserna brukade, följt av Madridregionen, som har 6,6 miljoner invånare och där det endast brukats 6,0 procent av de hittills tilldelade vaccinerna. Därefter kommer Katalonien med 7,6 miljoner invånare och 13 procent av vaccinen som injicerats så här långt. I Valencia med fem miljoner invånare har 16 procent fördelats och i Andalusien med 8,5 miljoner har 37 procent av vaccinen nyttjats hittills. Det skriver tidningen El País.

Jämförelsen mellan regionerna försvåras dock av det faktum att de flesta av dem, men inte alla, lägger undan en extra dos för varje person som vaccineras. Detta för att garantera den andra dosen, som ges efter 21 dagar. Samtliga regioner har påbörjat vaccineringen på äldreboenden av residenta och personal.

Två faktorer skiljer sig dock åt. Dels huruvida det har vaccinerats på helgdagar, dels andelen personal som avsatts för vaccinationen. I Madridregionen finns exempelvis 46 vaccinationsteam bestående av två sjuksköterskor vardera, totalt 92 personer. I Katalonien arbetar 500 frivilliga sjuksköterskor och i Andalusien ytterligare 500 sjuksköterskor som ägnar sig åt vaccinering mot Covid-19 på heltid.

Baserat på den statistik som så här långt kommit in från regionerna, har omkring 100.000 personer vaccinerats i Spanien. Det är 0,2 procent av befolkningen, samma nivå som Italien och Kroatien, men långt ifrån den nivå som uppnåtts i Israel (14,14 procent). Den 5 januari saknades fortfarande uppgifter för Sverige på sidan.

Statistiken visar att 27 procent av de mottagna vaccinerna har nyttjats i snitt i landet. Eftersom de flesta regioner lägger undan den andra dosen innebär det dock en användning på drygt 50 procent. Hälsovårdsdepartementet har levererat en andra omgång med totalt 360.000, doser som kan börja användas denna vecka. Enligt regionerna kommer takten att ökas efter trettonhelgen.

Från och med 17 januari kommer de första personerna att få sin andra vaccindos. Enligt hälsovårdsministern Salvador Illa har vaccinationskampanjen börjat bra. Han menar att eventuella flaskhalsar främst beror på distributionsproblem och inte på regionernas bristande kapacitet.