Kvinnan bor i ett vårdhem och är omyndigförklarad. Hennes dotter, som ansvarar för kvinnan, har motsatt sig att hon ska få vaccinet, men på vårdhemmets instiftan finner domaren att kvinnans hälsa går före dotterns personliga önskemål.

Officiellt är vaccineringen frivillig, men ett flertal liknande utfall väntas gällande inte minst äldre människor i vårdhem, i de fall där anhöriga motsätter sig de injektioner som starkt rekommenderas av både myndigheterna och ledningen för vårdhemmen.

Vaccineringsprogrammet mot Covid-19 har påbörjats i Spanien, om än långsammare än önskat till. På tisdagen 12 januari anlände även de första doserna av det andra godkända vaccinet från Moderna, som liksom det från Pfizer kräver två injektioner med tre veckors mellanrum.