Den spanska huvudstaden leder rankingen över antal förtidiga dödsfall, orsakade av kvävedioxid. På listan finns nästan tusen städer. Barcelona ligger sexa. Spanien har anmälts till EU-domstolen för de båda städernas dåliga luftkvalitet. Det skriver tidningen El Diario.

Madrid och Barcelona har upprepade gånger överskridit de lagliga gränserna för kvävedioxid. De visar en internationell genomgång ledd av institutet för global hälsa i Katalonien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Studien uppskattar för första gången antalet förtidiga dödsfall orsakade kvävedioxid och fina partiklar (PM2,5), med hjälp av underlag från 2015. Madrid har den högsta andelen med nästan sju procent av de årliga dödsfallen. Förutom Madrid och Barcelona är de mest dödligt förorenade städerna Antwerpen, Turín, Paris och Milano.

Pandemin har hjälpt till att peka ut den intensiva trafiken som skyldig till de höga nivåerna av kvävedioxid. Under vårens lockdown sjönk giftnivåerna i Madrid med 40 procent, jämfört med snittet det senaste decenniet. Så fort rörligheten normaliserades, steg dock nivåerna åter.