Pandemin har genererat en rad hälsosamma vanor, däribland en förbättrad personlig hygien. Men de begränsade sociala kontakterna, mer tid i hemmet och begränsad rörlighet är andra mer negativa konsekvenser för hälsan, som även har lett till en uppgång av vikten. Det skriver tidningen Diario Sur.

Tendensen syns över hela världen, men Spanien sticker ut och inte i positiv bemärkelse. Det faktum att 38 procent av spanjorerna ökat i vikt sedan den första nödsituationen utlystes 14 mars, placerar Spanien överst på listan med störst andel i Europa. Strax före Italien och Storbritannien.

Spanien är det sjätte landet i världen där flest personer har ökat i vikt, sju procentenheter över världsgenomsnittet Siffrorna kommer från en studie genomförd av Ipsos i 30 länder.

Trots att fler spanjorer ökat i vikt, har de dock gjort det i något mindre omfattning än i resten av världen. Medan den genomsnittliga uppgången ligger på 6,1 kilo, har spanjorerna i snitt gått upp 5,7 kilo. För att kompensera har 20 procent av spanjorerna gått ned i vikt under pandemin, en siffra som i Europa endast överskrids av Storbritannien.

Bakom viktuppgången anges en ökad alkoholkonsumtion, allmänt frosseri samt ökat stillasittande. Den internationella studien visar att även om 24 procent av spanjorerna har utnyttjat det begränsade sociala livet för att träna mer, har 27 procent låtit latheten ta över och minskat sin fysiska aktivitet.