Rogelia Blanco, 85 år från Galicien, var dödförklarad på grund av Covid-19 i tio dagar. En period under vilken hennes man och sju syskonbarn sörjde hennes bortgång. Hon bodde på ett äldreboende i Lugo och 13 januari informerades familjen om hennes bortgång. Den 23 januari fick ett av syskonbarnen ett samtal från hemmet, där han fick veta att Rogelia fortfarande var i livet och inte bara det, hon hade övervunnit viruset. Det skriver tidningen El País.

Det visade sig vara Rogelias rumskamrat Conchita som hade avlidit och det var henne som familjen hade jordfäst i familjegraven den 14 januari. Äldreboendet kallar det hela för en olycklig händelse. Damernas identitet blandades på något vis ihop när de flyttades från sitt äldreboende till ett annat center för covidpatienter. De delade ambulans under den 22 mil långa färden, under vilken de var tvungna att byta fordon på grund av ett haveri och installerades sedan åter i samma rum.

Misstaget upptäcktes när Rogelia, som uppgavs vara Conchita, återvände till sitt boende efter tillfrisknandet. Där kände personalen igen henne och meddelade familjen den goda nyheten. Hädanefter kommer äldre som förflyttas på grund av att de insjuknat i Covid-19, att förses med ett armband liknande dem som används på sjukhus.