Beskedet kommer från regionalpresidenten Juanma Moreno Bonilla. Han poängterar att det fortfarande återstår att vaccinera åtta procent i gruppen 80+, men att många av dem är svåra att lokalisera då de saknar mobiltelefon och bor i isolerade områden. Målet är dock att finna alla, så att vaccineringen av denna grupp kan avslutas senast i mitten av april.

Kallelsen för personer mellan 70 och 79 år påbörjas denna vecka och kommer i första hand att ske via SMS. Moreno har specifikt vädjat till allmänheten att inte skicka ut bluffmeddelanden. Falska posts har nämligen bland annat gjort gällande att personer kunde infinna sig för vaccination utan föregående kallelse. Det skriver tidningen Diario Sur.

I Andalusien har hittills en miljon vaccindoser injicerats och mer än en halv miljon personer är helt immuniserade, vilket motsvarar drygt sex procent av befolkningen. För att uppnå flockimmunitet till sommaren krävs dock betydligt större leveranser av vaccin än de som hittills anlänt. Enligt Moreno har regionen kapacitet för att administrera en halv miljon doser per vecka.